Zandwegen en onderhoud, hoe zit dat?

De gemeente Putten kent zo'n 70 kilometer aan zandwegen. Het zijn prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ze zijn ook kwetsbaar. Daarom is passend onderhoud belangrijk.

Onderhoud

Wij controleren de kwaliteit van de zandwegen meerdere keren per jaar. Als het nodig is maken wij de wegen glad. Dit doen wij door de weg te schaven. Na langdurig en intensief gebruik van zandwegen, kan het nodig zijn om nieuw zand, grind en puin aan te brengen. Dit is een intensieve aanpak die we alleen bij gunstige weersomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wintermaanden

In de wintermaanden (van oktober tot april) onderhouden wij de zandwegen niet. We leggen kort uit waarom.

  • Bij regen is onderhoud van zandwegen niet mogelijk. Werkzaamheden maken de weg eerder slechter dan beter.
  • Bij sneeuw, ijzel en gladheid is het niet mogelijk om zout te strooien op zandwegen. Dit zorgt namelijk voor een modderige laag die de weg ontoegankelijk maakt.

Bereikbaarheid

Bij extreme weersomstandigheden kan het zo zijn dat wij wegen voor een (korte) periode afsluiten. Dit om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat aanwonenden altijd toegang hebben tot een doorgaande verharde weg. En dat de woningen bereikbaar blijven.

Tips

  • Probeer zandwegen zo veel mogelijk te vermijden. Tenzij u niet anders kan.
  • Gebruik de hele zandweg in plaats van het spoor van voorgangers.
  • Probeer als ruiter zoveel mogelijk aan één kant van de weg te rijden.
  • Rijd langzaam op zandwegen.
  • Bij sneeuw, ijzel en gladheid: strooi geen zout, dit maakt zandwegen slechter.

Twee onderhoudstypen

  • Zandwegen als doorgang naar landbouwpercelen

We zorgen ervoor dat deze percelen het hele jaar door voor trekkers of ander landbouwmaterieel bereikbaar zijn. De wegen zijn niet bedoeld voor doorgaand personenverkeer.

  • Zandwegen als doorgang naar woningen of recreatiebedrijven

Dan staat de bereikbaarheid en veiligheid van aanwonenden voorop. Hollandse weersomstandigheden maken groot effectief onderhoud drie tot vier maanden per jaar mogelijk; de periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In de overige maanden wordt de veiligheid in de gaten gehouden en treffen we naast noodreparaties soms tijdelijke (nood)maatregelen.

Goed om te weten

Ben ik als aanwonende bereikbaar bij noodsituaties?

Bij een wegafsluiting blijft de weg toegankelijk voor de nood- en hulpdiensten. Maar ook als een zandweg in slechte conditie is - en niet wordt afgesloten - weten nood- en hulpdiensten aanliggende adressen te bereiken. Hulpdiensten zijn van de wegsituaties op de hoogte en het materiaal is daarop toegerust.

Wat als er geen sprake (meer) is van neerslag?

De zandwegen blijven kwetsbaar. Door hoge verkeersdruk en -snelheden worden natte zandwegen extra belast. Daarom vragen wij u ook dan rustig te rijden en indien mogelijk de zandwegen te mijden als doorgangsroute.

Wanneer voeren jullie reparaties uit?

De Hollandse weersomstandigheden maken groot effectief onderhoud maar 4 maanden per jaar mogelijk; de periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In de overige maanden letten wij op de begaanbaarheid en wordt er - naast het uitvoeren van noodreparaties - continu gekeken hoe we de zandwegen begaanbaar houden, zonder daarbij de constructie en het wegdek aan te tasten.

Wat kan ik (als aanwonende) verder doen in het behoud van een zandweg?

Met minder frequent gebruik van de wegen en een gepaste snelheid voorkomen we overbelasting en zware defecten, zoals kuilen en uitrijden van het wegprofiel. De medewerkers van de buitendienst monitoren de conditie van de zandwegen zo goed mogelijk. Toch kan het zijn dat (extreem) weer en verkeer de weg in korte tijd aantasten en onbegaanbaar maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het onderhoud aan zandwegen?

Servicebalie

(0341) 359 611