Begroting 2024 is positief

Ook dit jaar presenteert de gemeente Putten een positieve begroting voor 2024. De al in gang gezette plannen en nog in te zetten beleidswensen van het college van B&W kunnen in overleg met de gemeenteraad worden doorgezet. “Dat is goed nieuws voor alle projecten en nieuwe ideeën die we hebben voor onze mooie gemeente”, stelt het college van B&W vast. Gemeente Putten blijft, zoals al jaren het geval is, één van de goedkoopste gemeenten van Gelderland.

Degelijk beleid

Ewoud ’t Jong, wethouder Financiën & Economische Zaken: “Voor 2024 presenteren we weer een degelijk financieel beleid. De gemeente kan door met de voorgenomen projecten. Zoals de bouw van woningen, de plannen voor bedrijventerrein Henslare en de zuidelijke rondweg. Wel moet ik realistisch zijn. Als er zich geen onverwachte zaken voordoen, is er een positief resultaat tot en met 2026. In 2027 wordt het beeld anders. De landelijke overheid heeft aangekondigd om de uitkering uit het gemeentefonds te herzien. Hierdoor dreigt de gemeente Putten zo’n drie miljoen euro minder te krijgen. Vandaar een negatief saldo voor 2027”.

Kleine stijging

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de specifieke uitkeringen van het Rijk zijn de lokale belastingen een ander belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten. Het gemeentebestuur wil de kosten voor de inwoners zoveel mogelijk beperken, maar heeft ook te maken met de algemene prijsstijgingen. De lokale belastingen stijgen in 2024 met 4,6% vergeleken met 2023. Voor de gemeentelijke belasting voor afval is de stijging hoger dan de standaard indexatie, omdat de beheerkosten daarvoor sterker zijn gestegen.

Voor het riooltarief wordt juist een daling voorgesteld van € 25,00 voor een periode van vier jaar (2024 – 2027). Wethouder ’t Jong: “Ons riool is in een dusdanig goede staat dat we voldoende financiële middelen hebben om het beheer de komende jaren op niveau te houden”.

Het college van B&W en de gemeenteraad bespreken op donderdag 2 november de Begroting 2024-2027. De concept Begroting en wijzigingsvoorstellen van de fracties in de gemeenteraad zijn in te zien via www.putten.nl/begroting. De gemeenteraad stelt de Begroting definitief vast.