Bescherm pluimvee tegen de vogelgriep

In Nederland komt de vogelgriep voor. Vogelgriep is een ziekte die gevaarlijk is voor veel verschillende vogelsoorten. Recent is ook in Putten vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf.

Meld vogelgriep

Omdat vogelgriep zo besmettelijk is, is het erg belangrijk dat u een mogelijke besmetting met vogelgriep direct meldt. Zo helpt u verdere verspreiding te voorkomen. Heeft u een wilde dode vogel gevonden? Meld dit bij de terreinbeheerder. Let op, raak de vogel niet met blote handen aan.

Ophok- en  afschermplicht

Voor bedrijven geldt een ophokplicht, Voor hobbyhouders, dierentuinen en kinderboerderijen geldt een afschermplicht. Door uw dieren in een volière te houden, schermt u uw dieren voldoende af. Kinderboerderijen en hobbyhouders worden geadviseerd de volgende dieren af te schermen: kippen, kalkoenen, pauwen, kwartels, watervogels en loopvogels.

Bezoek- en vervoersverbod

Voor (hobbymatige) bedrijven geldt een bezoekverbod. Dit is een landelijk verbod. U mag geen bezoek ontvangen op een pluimveebedrijf. Deze maatregels is bedoeld om verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

In Putten geldt een vervoersverbod voor commerciële pluimveehouders en voor hobbyhouders. Een vervoersverbod geldt voor vogels, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De NVWA ziet erop toe dat bedrijven zich aan het vervoersverbod houden. Zie de websites van rijksoverheid.nl  en RVO.nl voor aanvullende informatie over het vervoersverbod. Een ontheffing voor het vervoersverbod kunt u aanvragen bij de NVWA.

Meer informatie

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nlvogelgriep