‘Boombakken’ als voorproefje nieuw centrum

Bomen en planten zijn belangrijk voor verkoeling, biodiversiteit én sfeer. Ook voor het (winkel)centrum, waar we onnodige verharding graag vervangen voor groen. Door de vele kabels en leidingen in de grond, is het aanplanten van nieuwe bomen echter een uitdaging. Bij de herinrichting van de winkelstraten liggen kansen voor de aanplant van nieuwe bomen, maar de gemeente wilde niet zo lang wachten met het toevoegen van extra groen. Hierdoor is het idee ontstaan om deze bomen nu al op voorhand te plaatsen in mobiele bakken.

In de afgelopen periode zijn deze ‘Centrumplanbomen’ – bij wijze van proef – in bakken in het centrum geplaatst. Met de ‘boombakken’ wil de gemeente de reacties peilen van ondernemers, inwoners en recreanten. Hoe reageert de omgeving op de bomen? Komt het de sfeer in het centrum ten goede? Samen met ondernemersvereniging WCP bekijkt de gemeente of mobiele boombakken ook een goede aanvulling zijn voor het nieuwe winkelgebied. De proef is onlangs uitgebreid door twee boombakken te voorzien van sfeerverlichting.

De boombakken zijn, in samenwerking met het Puttens Historisch Genootschap, voorzien van teksten in het dialect van Putten. Dit om het dorpse karakter van Putten te verbeelden en te versterken.

Meer weten?

Marco Voogt
(0341) 230 261
mvoogt@putten.nl