College maakt werk van behoud historische panden

Het college van B&W van de gemeente Putten wil historisch waardevolle panden behouden en beter beschermen voor de toekomst. Veel panden die de gemeente als waardevol beschouwt, hebben op dit moment nog geen monumentale status. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om de erfgoedverordening vast te stellen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 29 juni.

De erfgoedverordening maakt dat de gemeente actief aan de slag kan om panden te behouden, door ze een monumentale status te geven. Voordat de gemeente hiertoe overgaat, inventariseert het college de beeldbepalende panden, te beginnen in het centrumgebied. Dit nadrukkelijk in samenspraak met pandeigenaren en maatschappelijke partners.

Tot op heden worden waardevolle panden enkel aangemerkt als ‘karakteristiek’. Dit geeft de gemeente echter niet de mogelijkheid om deze panden te beschermen tegen sloop of ingrijpende aanpassingen. “De karakteristieke panden in het centrum dragen elk een uniek stukje geschiedenis met zich mee. Ze geven ons dorp karakter. Maar in de afgelopen decennia zagen we mooie stukjes ‘historisch Putten’ helaas plaatsmaken voor nieuwbouw. Dit willen wij in de toekomst voorkomen”, zegt wethouder Sander van Nieuwenhuizen (Cultuur & Erfgoed).

In een volgende fase beoordeelt de gemeente cultuurhistorische gebouwen en landschappen buiten het centrum.