Inzameling bladafval vanaf 9 oktober

Vanaf 9 oktober tot en met 17 december staan ongeveer 75 bladkorven op verschillende locaties in de gemeente. U kunt uw bladafval hier gratis in kwijt. De bladkorven plaatsen wij omdat het niet wenselijk is dat u het blad de weg op blaast. Dit kan namelijk tot onveilige situaties leiden.

Aanbiedingsregels

De bladkorven zijn alléén geschikt voor bladafval. Er mag géén ander (tuin)afval in, zoals: plastic, blikjes, coniferenknipsels, dennennaalden, hortensia's, gras en takken. Wordt er (tuin)afval in de bladkorven aangetroffen dat er niet in thuis hoort? Dan haalt de gemeente de bladkorven weg en plaatst deze niet meer terug. Het afvoeren van (gemixt) tuinafval is namelijk een stuk duurder. Dat leidt uiteindelijk tot een extra (onnodige) verhoging van de afvalstoffenheffing voor alle inwoners. Dit willen wij voorkomen.

Hergebruik

Alleen schoon bladafval kan worden hergebruikt. Een deel van het ingezamelde bladafval gaat naar een composteerbedrijf. Dit bladafval wordt verwerkt tot compost. Het overige deel wordt gebruikt als zogenaamde mulchlaag. Een mulchlaag tussen beplanting remt de groei van onkruid.

Blad in bosgebied

In het bosgebied komen geen bladkorven. Hier mag u het blad, dat van gemeentebomen op particuliere kavels in de berm valt, op een hoop vegen. In december halen wij dit eenmalig (machinaal) op. Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door de Bosrand/Kastanjelaan, Parklaan, Oude Rijksweg, Julianalaan en Wilhelminalaan.

Waar vind ik de locaties van de bladkorven? 

De locaties van de bladkorven vindt u op www.putten.nl/bladafval.

Afvalbrengstation

Half december halen we de bladkorven weg. De rest van het jaar kunt u het bladafval, tegen betaling, brengen bij het Afvalbrengstation (Hoge Eng West 5).

Vragen?

Gemeente Putten
(0341) 359 611
www.putten.nl/bladafval