Kleinere afvalzakken in Putten voor huishoudens met weinig restafval

Gemeente Putten wil het aanbod in restafvalzakken uitbreiden met kleinere zakken van 30 liter. Hiermee wil de gemeente vooral kleinere huishoudens met weinig restafval tegemoetkomen. Met het aanbieden van de 30 liter restafvalzakken verwachten wij een betere scheiding van verschillende afvalsoorten.

Bewuster afval scheiden

Uit afval-sorteerproeven blijkt er nog steeds groente-, fruit- en etensresten in het restafval zit. De blauwe restafvalzakken worden ook vaak aangevuld met plastic, verpakkingsmaterialen en papier. Dit om de zakken zo vol mogelijk aan de weg te zetten. Vooral voor kleinere huishoudens is een 50 liter zak te groot. “Door de 30 liter restafvalzak is de verwachting dat inwoners nog bewuster afval zullen scheiden”, zegt wethouder Sander van Nieuwenhuizen.

Voorjaar 2024

Het aanbestedingstraject voor de nieuwe vuilniszakken hebben wij onlangs gestart. De nieuwe 30 liter restafvalzakken komen naar verwachting in het voorjaar van 2024 beschikbaar. In december stelt de gemeenteraad de prijzen vast voor de lokale gemeentelijke dienstverlening vast. De tarieven voor afvalscheiding maken hier deel van uit.

Van Nieuwenhuizen: "Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de prijs van de nieuwe 30 liter restafvalzakken vast te stellen op €1,10 per zak en het tarief van de 50 liter restafvalzakken op €1,60. De tarieven van de inzameling van het overige afval veranderen niet.