Meer kruidenrijke graslanden

Kruidenrijk grasland heeft positieve effecten op koeien en de bodem en het kan beter tegen droogte. In het kader van de campagne 1001ha kunnen boeren met korting zaad bestellen. Boeren kunnen kiezen voor de bekende grasmengsels of voor doorzaaimengsels met kruiden en klavers. Voor beide geldt: een boer kan voor maximaal 3 hectare met korting zaad kopen. Op de website van 1001ha is het mengsel te bestellen en staan tips voor succesvol doorzaaien.

Meer informatie

Simone van Vught
(0341) 230 296
https://1001ha.nl/bestellen/