Terugblik agrarische avond 9 oktober 2023 in Putten

“Het eindrapport van dit inventariserende onderzoek is een volgende stap in een totaalproces van ontwikkelingen in de agrarische sector”, aldus wethouder Ewoud ‘t Jong tijdens de bijeenkomst met ruim 100 agrariërs uit de gemeente Putten. Samen met gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland en de onderzoekers van VanWestreenen, Sjaak van Schaik en Aart de Kruijf, sprak de wethouder met de aanwezigen agrariërs die grote zorgen hebben over hun bedrijfsvoering en toekomst. Zo uitten ze hun frustratie over de opkoopregeling en vroegen ze aandacht voor de stikstofbank.

Uit het inventariserende onderzoek naar de toekomst van de boeren in de gemeente Putten blijkt dat 1/3 van de deelnemers mogelijk bedrijfsopvolging heeft en dat 1/3 deel wil stoppen.  De overige ruim 30% kan hier nog niets over zeggen, omdat ze het nog niet weten of dat hun kinderen te klein zijn. 130 boeren namen deel aan het onderzoek.

Helpen waar mogelijk

Functieverplaatsing, de Rav-lijst, gebiedsprocessen, natuurbeheer, grijze en groene stikstof, de mogelijkheden van extensieve veehouderij, piekbelasters, (on)mogelijkheden van PAS-melders en financiële regelingen. Allemaal onderwerpen die in de bijeenkomst naar aanleiding van het rapport werden aangehaald. Wethouder en gedeputeerde zijn het erover eens: “Als overheid hebben we de plicht jullie te helpen waar we kunnen”.

Het onderzoek

In opdracht van het college van B&W heeft adviesbureau VanWestreenen eerder dit jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsperspectieven van de agrarische bedrijven in Putten. De opdracht is in samenspraak met de lokale agrarische sector verstrekt. 130 agrariërs namen aan het onderzoek deel. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport ‘Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten’. Het rapport is op maandag 9 oktober 2023 openbaar gemaakt.

Vervolg

In november 2023 praat de gemeenteraad met het college van B&W over de agrarische sector in Putten. Het college wil samen met de raad optrekken om de uitdagingen voor het buitengebied aan te gaan, waartoe het rapport van VanWestreenen een belangrijke bouwsteen is.