Verborgen leed

Ongeveer 1 op elke 20 ouderen krijgt te maken met onprettige situaties. Denk hierbij aan schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of het misbruiken van de pinpas van de oudere. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats. Ouderen vinden het moeilijk hierover te praten. Daarom spreken we van verborgen leed.

Campagne 'Verborgen Leed'

Via de campagne 'Verborgen Leed' vraagt de gemeente Putten samen met vijf gemeenten in de regio Noord-Veluwe aandacht voor verschillende vormen van ouderenmishandeling, zoals financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg.

Ik ben een oudere

Gebeuren er dingen waardoor u zich thuis niet veilig voelt? Bijvoorbeeld omdat er iemand is die boosheid of frustratie met geweld afreageert op u of uw partner? Of omdat iemand uw pinpas niet wil teruggeven? U bent hierin niet alleen. 1 op de 20 ouderen krijgt hier wel eens mee te maken.

Als u zich thuis niet veilig voelt, is het belangrijk dat u erover praat. Hieronder staan enkele tips over hoe u dat kunt doen.

  • Neem contact op met iemand die u vertrouwt, zoals de huisarts of de ouderenwerker.
  • Bel gratis en anoniem Veilig Thuis op 0800 20 00 voor advies en hulp (elke dag, dag en nacht bereikbaar).

Ik ben een mantelzorger

Veel ouderen zijn afhankelijk van hulp door mensen om hen heen: kennissen, buren en familie. Deze vorm van zorg noemen we mantelzorg. Dat gaat vaak goed, maar soms ook niet.

Wanneer een mantelzorger het bijvoorbeeld te druk heeft of niet de juiste kennis of kunde heeft, geeft de mantelzorger soms niet (meer) de goede zorg. Overbelasting en frustratie bij de mantelzorger kan dan leiden tot ontoelaatbaar gedrag naar de oudere.

We noemen dit 'ontspoorde mantelzorg'. Een vorm daarvan is 'compassiemoeheid' bij de mantelzorger. Dit maakt dat de oudere aan z’n lot wordt overgelaten en er geen oog meer is voor zijn/haar zorgbehoefte. Uiteindelijk kan dat leiden tot het niet of steeds minder geven van de hulp en zorg die nodig is.

Bij ontspoorde mantelzorg is er geen sprake van opzet bij de mantelzorger. Soms heeft de mantelzorger niet eens in de gaten dat zijn of haar handelen eigenlijk een vorm van mishandeling is. Het gebeurt vaker dan u denkt dat een naaste de zorg niet meer aankan. Weet dat u hierin niet alleen bent.

  • Neem contact op met een professionele zorgverlener van uw familielid of naaste. Zij kunnen met u meekijken hoe de zorg voor u verlicht kan worden.
  • Veilig Thuis op 0800 20 00 is 24/7 anoniem bereikbaar voor vragen en hulp. Bijvoorbeeld wanneer u bang bent een stap te ver te zijn gegaan richting de oudere.
  • Of bel met het Servicepunt Mantelzorg van Putten voor Elkaar via (0341) 357 078 of mail via info@welzijnputten.nl.

Wanneer u zich zorgen maakt om een overbelaste mantelzorger, familielid of bekende kunt u een van de volgende dingen doen:

  • Praat met andere bekenden van de mantelzorger of oudere of zij hetzelfde zien.
  • Praat met hulpverleners zoals de huisarts of de hulp van de oudere over uw vermoedens.
  • Praat met de mantelzorger zelf; vraag hoe het gaat en of u kunt helpen.
  • Praat met de oudere, maar alleen als de oudere hierdoor niet in gevaar komt.
  • Bel gratis en anoniem Veilig Thuis op 0800 20 00 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar).

Ik ben een zorgprofessional

Ziet u als professionele zorgverlener of vrijwilliger dat er sprake is van mishandeling, of heeft u grote vermoedens hiervan? Maar wil de oudere er niet over praten of ontkent deze alles?

Bent u een professional? Ook al kunt u er zelf niet direct iets mee, als professional bent u verplicht er melding van te doen door de meldcode te gebruiken. Dat geldt voor elke vorm van huiselijk geweld en mishandeling en (dus) óók bij alleen maar een vermoeden van ouderenmishandeling of ontspoorde mantelzorg. Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Verborgen leed. Praat erover

Vertrouwt u een situatie niet? Of heeft u vragen over verborgen leed? Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week anoniem bereikbaar via de telefoon op 0800 20 00 of de chat op www.veiligthuis.nl. Bel bij direct gevaar altijd 112.