Week tegen armoede (9 tot 13 oktober)

In de Week tegen armoede, van 9 tot en met 13 oktober, willen we u laten weten dat we begrijpen dat armoede een zware last kan zijn. Wethouder Jim van den Hoorn vertelt over hoe de gemeente aan informatie komt om te helpen.

Hoe weet de gemeente dat een inwoner schulden heeft?

“Ook inwoners van Putten hebben soms moeite met het betalen van hun rekeningen. Verschillende partijen zoals zorgverzekeraars, energiebedrijven, de woningstichting en drinkwaterbedrijven zijn verplicht gemeenten te informeren als inwoners schulden hebben. De gemeente krijgt deze signalen dus automatisch binnen.”

Wat doet de gemeente met deze informatie?

“Als de gemeente zo’n signaal krijgt, nemen we zo snel mogelijk contact op met de inwoner. Zo kijken we of we hulp kunnen bieden. Door vroegsignalering proberen we problemen vroeg in beeld te krijgen en op tijd hulp aan te bieden. Dit is een manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen. Als problemen nog klein zijn, kan een advies of een kleine hulpactie al voldoende zijn.”

Wat geef je deze inwoners mee?

“Ik wil inwoners op het hart drukken dat ze zich niet hoeven te schamen. Juist in deze tijd met de inflatie is het vroegtijdig signaleren van schulden nog belangrijker geworden. Aarzel dus niet om vroegtijdig hulp in te roepen. Dit kan in Putten bij het Financieel Café en bij Putten voor Elkaar.”

Contact

Financieel Café
Brinkstraat 91
(0341) 357 078

Putten voor Elkaar
Brinkstraat 91
(0341) 740 051