Opmerking: A.u.b. geen bands, optredens op het Fontanusplein i.v.m. geluidsoverlast. De muziek op het Fontanusplein bij festiviteiten is veels te hard!

Het Fontanusplein is net als het Kerkplein een locatie die met regelmaat gebruikt wordt voor het houden van evenementen. Het gaat om evenementen met geluid en soms betreft het evenementen met veel geluid, dit kan bijvoorbeeld zijn bij een muziekfeest op het plein.

Voor het organiseren van een evenement is een evenementenvergunning nodig. In de vergunning staat normaliter voor evenementen met beperkt geluid op het Fontanusplein een geluidsnorm opgenomen. Dit betekent dat de vergunninghouder ervoor dient te zorgen dat de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft. Het piekniveau van het elektronisch versterkte geluid mag dan niet hoger zijn dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van de meest dichtbij gelegen woning. Dit betekent dat het (muziek)geluid van het evenement dan in de woning hoorbaar is, maar het is dan niet zo dat bewoners vanwege dit geluid harder moeten gaan praten om verstaanbaar te zijn.

Het bestuur is sinds 2014 bereid zes keer per jaar af te wijken van voornoemde normen, in de zin dat de gevelbelasting 15 dB(A) hoger wordt vergund. Dit noemen wij als een evenement met veel geluid. De hogere norm wordt als voorschrift opgenomen in de evenementenvergunning met bijbehorende ontheffing geluidshinder. Daarbij geldt dat:

  • Vier van de zes evenementen met veel geluid tot 24.00 uur mogen duren, waarbij één van deze vier niet mag plaatsvinden op een zaterdag.
  • Twee van de zes evenementen mogen enkel tot 21.30 uur duren.
  • Tussen de zes evenementen moet minimaal een periode van drie weken liggen.

Het aantal evenementen met veel geluid is hierdoor toegestaan, maar qua aantal beperkt. Het verbieden van de evenementen met veel geluid is op dit moment niet aan de orde.

Uitgelicht