Opmerking: Genoeg woonruimte voor ouderen blijven bouwen en de busverbinding naar het station behouden.

Met de groeiende groep senioren neemt het belang van een goede kwaliteit van de woningvoorraad toe. Naar de toekomst toe is daarbij vooral de bestaande woningvoorraad van belang. Hierin bevindt zich het grootste aanbod aan woningen. Deze zal waar nodig moeten worden aangepast aan de eisen van de tijd en de vraag. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw passen we een kwalitatief afwegingskader toe. Hierin is onder andere omschreven dat we willen inspelen op de vraag op korte en lange termijn en flexibel willen bouwen voor meerdere doelgroepen. Voor ouderen vinden wij de combinatie van passende woningen en zorg een meerwaarde, maar ook de ligging in en rondom het centrum.

Uitgelicht