Opmerking: In de Prins Bernhardlaan staan goedkope huurwoningen waar van alles wordt ingestopt.

Sociale huurwoningen van een woningcorporatie worden verdeeld volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Huisvestingsverordening. Hierin staat onder andere dat het mogelijk is dat woningen worden verdeeld op basis van rangorde. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Als iemand met een urgentie op de woning reageert, gaat deze voor. Een andere mogelijkheid is de verdeling op basis van loting. De woning gaat dan naar de woningzoekende die geloot wordt door het systeem.

Let wel, corporaties moeten hun woningen 'passend toewijzen'. Passend toewijzen betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van de huur past bij de hoogte van het inkomen van het huishouden. Er kan daarom niet op alle woningen gereageerd worden.

Uitgelicht