Opmerking: Na informatieavond over Roosendaalseweg 30 km nooit meer iets gehoord. Het zou in het voorjaar klaar zijn. Meer controle op parkeren aan één kant alleen op Roosendaalseweg

Met de reconstructie van de Roosendaalseweg is de inrichting van de Roosendaalseweg in overeenstemming gebracht met het regiem van een erftoegangsweg en de geldende maximumsnelheid van 30 km per uur. De rijbaan is versmald naar 5 meter en de fietssuggestiestroken zijn verwijderd. De gekozen wegbreedte van 5 meter is ruim voldoende om twee personenauto's elkaar te laten passeren met een snelheid van 30 km/uur. Het rijgedrag dient uiteraard aangepast te worden als er bijvoorbeeld fietsers rijden, een vrachtauto passeert of spiegels van geparkeerde auto’s uitsteken. De nieuwe parkeerplaatsen zijn 2 meter breed. Deze breedte is voldoende voor het parkeren van personenauto's en voldoet aan de landelijke richtlijnen.

Ervaart u overlast door te hard rijdend verkeer, dan kunt u dit doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met het Meldpunt, via telefoonnummer (0341) 359 686 of stuur een e-mail naar meldpunt@putten.nl. U kunt ook contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Uitgelicht