Opmerking: Sinds de gemeente nieuwe leidingen heeft gelegd rondom en in de Prins Bernhardlaan zijn de wegen in vreselijke staat.

Bij de Beheerder Wegen is bekend dat de staat van de weg van de Prins Bernhardlaan niet optimaal is.

Door werkzaamheden aan de riolering in het kader van het afkoppelplan wordt in week 33 in de wijk tussen de Garderenseweg, Bosrand, Postweg en Voorthuizerstraat gestart met de voorbereiding om het regenwater af te koppelen en via een infiltratieriool af te voeren. In week 34 wordt gestart met het aanleggen van het infiltratiesysteem. Dit geldt dus ook voor de Prins Bernhardlaan.

De gemeente Putten heeft bij zware regenbuien last van wateroverlast. Dit gaat veelal gepaard met water op straat. Een oplossing om de wateroverlast te verminderen, is het afkoppelen van het regenwater van het gemengde stelsel. Het rioolstelsel hoeft dan minder af te voeren en zal er minder snel wateroverlast ontstaan.

Na het afkoppelen worden delen van het wegdek hersteld. De ondergrond heeft vervolgens ongeveer 2 jaar nodig om te zetten. Na deze periode zal naar verwachting groot onderhoud aan de wegen gepleegd worden.

Uitgelicht