Opmerkingen: De bomen aan de Eikenlaan moeten goed gesnoeid. De takken hangen te ver in onze tuin en boven ons huis. / Hoge boom die scheef hangt zou weggehaald moeten worden. Geeft een onveilig gevoel op het plein (Haentjensstraat). Trailer staat ook in de weg, want daar is een doorgang versperd. / Korensteeg fatsoenlijk snoeien (bomen).

De gemeente heeft de betreffende locaties bekeken en bewoners aangeschreven. Wat betreft de Eikenlaan heeft de gemeente geconstateerd dat de bomen voldoen aan de wettelijke normen. Eens in de drie jaar wordt er een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd bij de gemeentelijke bomen. De risicobomen worden jaarlijks gecontroleerd. Aan de hand van deze inspecties worden snoeiwerkzaamheden ingepland.

Ervaart u overlast in uw wijk, dan kunt u dit doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met het Meldpunt, via telefoonnummer (0341) 359 686 of stuur een e-mail naar meldpunt@putten.nl.

Uitgelicht