Opmerkingen: Zuiderzeestraatweg en Waterweg asfalteren. / Nieuwe bestrating in de Waterweg. / Verzoek om een veilige kruising Steenenkamerseweg, Waterweg, Hoornsdam te realiseren.

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkeersplannen in Steenenkamer, onder andere voor fase 1b: de Zuiderzeestraatweg (westelijk deel tussen Vanenburgerallee en Waterweg) en de Waterweg (vanaf de Zuiderzeestraatweg tot en met de kruising met de Hoornsdam). De genoemde wegen worden op dit deel verbeterd: de klinkers worden vervangen door (stiller) asfalt en de kruisingen worden verhoogd aangelegd met bijzondere aandacht voor de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd. Hiervoor is een bedrag van bijna € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

In de zomer van 2016 is door de gemeenteraad al geld beschikbaar gesteld voor het oostelijke deel van de Zuiderzeestraatweg (fase 1a). Ook op dit deel wordt de weg gereconstrueerd, waarbij de klinkers worden vervangen door asfalt. Verder wordt de komgrens opgeschoven in westelijke richting en komt er (vanaf de nieuwe komgrens tot de Vanenburgerallee) een vrijliggend fietspad. Uitvoering van de werkzaamheden van fase 1a staan gepland voor 2018. Op dit moment ligt het gewijzigde bestemmingsplan voor het oostelijk deel van de Zuiderzeestraatweg ter inzage. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de aanvraag voor het kappen van de noodzakelijke bomen voor de komingang en het fietspad (opnieuw) ingediend worden en wordt de aanbestedingsprocedure gestart. Fase 1b wordt naar verwachting in de periode vanaf 2019 uitgevoerd.

Uitgelicht