Resultaten burgerpeiling en ondernemerspeiling gemeente Putten

In het voorjaar 2016 heeft de gemeente meegedaan aan de burgerpeiling en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl, omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om te weten hoe inwoners en ondernemers van Putten denken over de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau PON.

Onderzoek inwoners

Voor dit onderzoek zijn 1.800 vragenlijsten aan inwoners verzonden, waarvan er 565 (31%) zijn ingevuld. In deze enquête wordt inwoners o.a. gevraagd hoe zij denken over hun woonomgeving, over het gemeentebestuur en de gemeentelijke regels.

Aan de hand van de verzamelde informatie zijn rapportcijfers gegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn. Op alle onderdelen kreeg de gemeente een voldoende tot ruim voldoende. De cijfers geven op hoofdlijnen inzicht hoe de inwoners denken over het functioneren van de gemeente.

Afbeelding Totaaloordeel

Ook is er van 18 april 2016 t/m 29 april 2016 een klanttevredenheidsonderzoek in het gemeentehuis uitgevoerd. Een enquêteur heeft de bezoekers van de diverse loketten gevraagd hoe zij de dienstverlening hebben ervaren. Uit de uitslag van het onderzoek blijkt dat de inwoners van Putten tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

Onderzoek ondernemers

Voor de ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl zijn 2.274 vragenlijsten aan ondernemers verzonden, waarvan er 266 (12%) zijn ingevuld. Hierin werd ondernemers gevraagd hun mening te geven over de bedrijfsomgeving, de contacten met de gemeente, heffingen, regeldruk en het ondernemersklimaat.

De Ondernemingspeiling geeft een beeld van hoe de lokale ondernemers de bedrijfsomgeving, de lokale dienstverlening en het ondernemingsklimaat ervaren. Hiermee krijgt de gemeente inzicht hoe zij haar dienstverlening en het lokale ondernemersklimaat kan optimaliseren. De resultaten van de Ondernemingspeiling bieden concrete aanknopingspunten voor de mogelijkheid tot verbetering.

De Ondernemingspeiling laat zien wat ondernemers vinden van de gemeente op vijf thema’s: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, economisch beleid, vestigingsklimaat.

De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om - waar nodig - op onderdelen verbeterslagen te maken. De resultaten van deze verbeterslagen worden bekend gemaakt door regelmatig een artikel over een bepaald onderwerp te publiceren op o.a. de gemeentelijke informatiepagina.

Resultaten

>> Resultaten Burgerpeiling (PDF, 1,66MB)

>> Resultaten Ondernemerspeiling (PDF, 1,67MB)

>> Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek aan de balie (1,07MB)

Uitgelicht