Vacature: Financieel Beleidsmedewerker/Controller

Gemeente Putten zoekt voor de afdeling Dienstverlening een Financieel Beleidsmedewerker/Controller voor 36 uur per week.

Wat wordt je functie

Als controller/beleidsmedewerker informeer en adviseer je met een frisse blik het management, de directie en het bestuur over toekomstige mogelijkheden, consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten. Je bent gericht op het bereiken van geformuleerde doelen binnen de vastgestelde kaders. Jij stelt steeds de vraag: passen de voorstellen daadwerkelijk bij wat de organisatie voor ogen heeft?

Je adviseert met een concern brede focus over alle aspecten van doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiency. Het is jouw taak om beleidsvoornemens te toetsen op effectiviteit. Je fungeert als business partner en bent gericht op risicomanagement en het bijdragen aan betere initiatieven en besluiten. 

Binnen deze kaders ben je eindverantwoordelijke voor de samenstelling van de begroting, meerjarenramingen en tussentijdse rapportages. Ook lever je een bijdrage aan de samenstelling van beleidsnota’s en de jaarrekening en ben je aanspreekpunt van medewerkers binnen het cluster en voor de afdelingsmanager Dienstverlening.

Wat heb je nodig voor de functie

Om uit te blinken in deze rol beschik je over uitstekende advies skills waarmee jij zorgdraagt voor het in control zijn en houden van de organisatie. Je neemt actief initiatieven tot doorontwikkeling van de organisatie en komt gericht met verbetervoorstellen. Jij neemt anderen mee in jouw visie en aanpak. Je signaleert wat niet kan en zoekt uit hoe het wel kan. Als controller ben je als een duizendpoot verbonden aan de ambtelijke organisatie én zit je dicht op het college. Snel kunnen schakelen is hierbij onontbeerlijk. Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en gevoeligheden zijn eveneens essentieel. Je staat dikwijls op de boeg van onze organisatie waar de deining soms hevig kan zijn. Jij participeert in opgaven die op de organisatie afkomen en maakt de opgaven behapbaar voor Putten. Je behoudt overzicht en ‘ont-zorgt’ daarmee zowel de directie als het bestuur.

Voor deze functie heb je een relevante afgeronde financiële HBO+ en/of academische opleiding nodig. Bewezen succes (2-4 jaar) als concerncontroller in een adviesrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving is gewenst.

Wat ga je verdienen

De functie is voorlopig gewaardeerd in salarisschaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4.740,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor zeer geschikte kandidaten is een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar tot en met salarisschaal 12. Het voornemen is de functie definitief te laten herwaarderen  als senior financieel beleidsmedewerker.

Wat moet je doen

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur een mail (met CV) naar: personeelszaken@putten.nl.

Wil je meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Maaskant, afdelingsmanager afdeling Dienstverlening, telefoon (0341) 359 743.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.