Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iemand die niet meer zelfstandig kan wonen. Bijvoorbeeld door geestelijk en/of psychosociale problemen. Is hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende? Via beschermd wonen krijgt u dan een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. De bewoners krijgen intensieve ondersteuning in de dagelijkse activiteiten. Hier is een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang biedt tijdelijk plek aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Deze plek is gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis.

Aanmelden kan via de Centrale Toegang van de GGD

Wilt u in aanmerking komen voor Beschermd Wonen of Maatschappelijke opvang? Maak een melding bij de Centrale Toegang van de GGD. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier centrale toegang GGD downloaden (PDF)

U kunt ook direct contact opnemen met de Centrale Toegang van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit kan via telefoonnummer 088 443 31 27 of stuur een mail naar centraletoegang@ggdnog.nl.