Inclusie: Putten voor iedereen

Putten is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking of handicap. Iedereen moet toegang hebben tot winkels en openbare gebouwen. Iedereen moet kunnen meedoen met sporten en werken. Iedereen moeten op een geschikte plek kunnen wonen. En iedereen moet van A naar B kunnen komen. Kortom: in de gemeente Putten willen we dat iedereen mee kan doen. En zich welkom voelt, met of zonder beperking.

Inclusieagenda 

Omdat niet iedereen zomaar mee kan doen, heeft de gemeente Putten een inclusieagenda gemaakt. In deze inclusieagenda staat wat de gemeente Putten vanaf 2020 gaat doen om Putten voor iedereen te maken.

Inclusiepanel

Niets over ons, zonder ons. Dat is de boodschap van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. De gemeente Putten is het eens met deze boodschap. Daarom is in september 2019 het inclusiepanel “Putten voor Iedereen” opgericht. Het inclusiepanel bestaat uit mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Met het inclusiepanel organiseren we ervaringsdeskundigheid op een structurele manier.

Wat doet het inclusiepanel?

Het panel heeft als taak om inclusie op de agenda van de gemeente Putten te krijgen en te houden. Dat doet het panel door:

  • Bewaken dat de gemeente Putten de inclusieagenda uitvoert.
  • Drempels in de samenleving te signaleren en te delen met de gemeente. Hierdoor blijft inclusie op de agenda staan.
  • Het inclusiepanel kan daarnaast aandacht vragen voor nieuwe onderwerpen die focus verdienen.

Contactgegevens

Wilt u meedenken met het inclusiepanel? Dan kunt u een e-mail sturen naar contact@inclusiepanelputten.nl of het contactformulier invullen.

Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd of ziet u discriminatie bijvoorbeeld op het werk, op school of tijdens het uitgaan? Meld het dan bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Samen met u kunnen ze kijken naar de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen worden.

Meld discriminatie