Beleidstukken Jeugdhulp

Hier vindt u alle beleidsdocumenten rondom Jeugdhulp.

  • Nota sturing en bekostiging Jeugdhulp 2015 - 2018
  • Verordening Jeugdhulp Putten, vastgesteld op 6 november 2014
  • Bijlage 4 bij Nadere regels Jeugdhulp - PGB, vastgesteld 23-12-2014

Alle informatie over de ingekochte specialistische Jeugdhulp en samenwerking in de regio Noord Veluwe vindt u op de website www.jeugdhulpregionoordveluwe.nl.