Inkoop Jeugdhulp 2022

De regio Noord Veluwe koopt vanaf 1 april 2022 opnieuw samen jeugdhulp in. De procedure voor aanbieders startte in het voorjaar van 2021. We verwachten dat we die eind december kunnen afsluiten.

Samen werken we aan goede en passende jeugdhulp voor onze inwoners. Dit doen we binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is. Als het goed is merkt u daar als inwoner weinig tot niets van. De aanbieder die u nu jeugdhulp verleent maakt het afgesproken traject af. Daarna kunt u zelf weer verder. Als er ook na 1 april 2022 hulp nodig is, dan overlegt de aanbieder of de lokale toegang met u hoe en bij welke organisatie dat gebeurt. Daarbij staat de zorg voor uw kind(eren) centraal. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Krijgt u toch signalen waardoor u vragen of zorgen hebt? Neem dan contact op met de lokale toegang. Dat mag met uw eigen jeugdconsulent, maar ook via het centrale telefoonnummer (0341) 359 611 of e-mailadres jeugd@putten.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.