Huiselijk geweld

Iedereen verdient een veilig thuis. Wie te maken heeft met geweld in huiselijke kring, komt vaak in een vicieuze cirkel terecht. Denk aan huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Voor slachtoffer, pleger en omstander kan het ontzettend moeilijk zijn om hier uit te komen. De mishandeling stopt pas als iemand de cirkel van geweld doorbreekt, als iemand iets doet.

Inwoners, maar ook medewerkers van sociale en maatschappelijke organisaties kunnen bij Veilig Thuis terecht. Zij kunnen terecht met vragen en/of meldingen en voor ondersteuning bij het oplossen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis helpt iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Aanvraag

Veilig Thuis

0800 2000

https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/