Verstrekkingsvorm jeugdhulp

U krijgt jeugdhulp in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Als de gemeente de hulp heeft ingekocht noemen wij dat ‘in natura’. Met een pgb koopt u zelf de hulp.

Zorg in Natura (ZIN)

ZIN betekent dat een organisatie de jeugdhulp levert waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Legt u duidelijk uit waarom deze aanbieders niet de goede hulp leveren? Dan kunt u misschien een Pgb krijgen.

Pgb

Een Pgb is een budget waarmee u zelf hulp inkoopt bij een organisatie. Deze organisatie gaat de hulp aan u leveren. U mag dit budget alleen gebruiken voor de jeugdhulp die door de gemeente aan u is toegekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget, dus u ontvangt dit bedrag niet zelf. En u moet laten zien dat u het budget op de juiste manier besteedt.

Extra kosten Corona

Als er door Corona meer kosten zijn, dan kunt u EKC aanvragen. De vergoeding voor vervangende zorg of duurdere zorg door corona (EKC) wordt verlengd. Maakt u als pgb-houder na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten door corona en de coronamaatregelen? U vraagt hiervoor een nieuwe EKC-aan bij de gemeente voor Wmo en Jeugd. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2021.

Aanvraagformulier extra kosten corona jeugdwet en wmo downloaden (PDF)

De gemeente neemt na ontvangst van het formulier binnen één werkdag contact op met de budgethouder om de aanvraag af te ronden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pgb.nl

Meer informatie over het Pgb

Meer informatie vindt u ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).