Kindregeling voor kinderen van gedupeerde ouders

Niet alleen ouders hebben de gevolgen meegemaakt van de problemen met de terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Ook een groot deel van hun kinderen heeft stress meegemaakt. Daarom heeft het Rijk de kindregeling in het leven geroepen.

De kindregeling is voor alle (pleeg- en stief)kinderen van erkend gedupeerde ouders (en hun toeslagpartners). De kindregeling is één van de herstelregelingen van de kinderopvangtoeslag. De kindregeling bestaat uit 3 onderdelen:

  • Financiële tegemoetkoming door UHT.
  • Brede ondersteuning door gemeenten.
  • Rijksbrede aanpak van emotioneel herstel.

Welke leeftijd hebben kinderen die recht hebben op de kindregeling?

Kinderen die recht hebben op de kindregeling zijn geboren tussen 1 januari 1984 en 5 november 2022. Dit is de ingangsdatum van de Wet herstel toeslagen waar de kindregeling onderdeel van is.

Financiële tegemoetkoming

In december 2022 is door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) gestart met het betalen van de financiële tegemoetkoming. U krijgt eerst een brief. Daarna zal de uitbetaling gebeuren. Kinderen ouder dan 18 jaar krijgen de tegemoetkoming op hun eigen rekening. Bij minderjarige kinderen is dat afhankelijk van de wens van de kinderen en hun ouders.

Wat is de hoogte van de financiële tegemoetkoming aan kinderen?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de leeftijd die het kind op 1 juli 2023 heeft. In de tabel ziet u het bedrag bij de leeftijd.

  Leeftijd Bedrag
  0 tot en met 5 jaar € 2.000,00
  6 tot en met 11 jaar € 4.000,00
  12 tot en met 14 jaar € 6.000,00
  15 tot en met 17 jaar € 8.000,00
  18 jaar en ouder € 10.000,00

 

Wanneer krijgen kinderen de financiële tegemoetkoming op de rekening?

UHT keert de financiële tegemoetkoming in delen uit. De oudste kinderen krijgen als eerste het bedrag. Daarna volgen in fasen de jongere kinderen. De verwachting is dat iedereen voor 1 juli 2023 het geld op de rekening heeft. De eerste groep kinderen (18 jaar en ouder) heeft eind december 2022 de tegemoetkoming ontvangen.

Brede ondersteuning door gemeenten

Kinderen en jongeren die vallen onder de kindregeling hebben recht op brede ondersteuning op 5 leefgebieden. Dit zijn wonen, werk/onderwijs, geldzaken, zorg en gezin. Vanaf 16 jaar kunnen ze zelf een aanvraag indienen voor brede ondersteuning bij hun gemeente. De brede ondersteuning geldt voor alle kinderen en jongeren van erkend gedupeerde ouders en hun gezin.

Meer informatie over de brede ondersteuning

U kunt contact opnemen met W. Ouwerkerk, consulent samenleving van de gemeente Putten.

T (0341) 359 638

E wouwerkerk@putten.nl

Rijksbrede aanpak van emotioneel herstel

Op dit moment is er nog niet veel bekend over de Rijksbrede aanpak van emotioneel herstel. Als er meer bekend is, kunt u dit lezen op de website van de rijksoverheid en de belastingdienst. De verwachting is dat het programma het volgende half jaar ontwikkeld wordt.

Meer informatie over de financiële ondersteuning

Website van de rijksoverheid

Kindregeling voor jou