Ioaz

Ioaz is de afkorting van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Denkt u na om te stoppen als zelfstandig ondernemer? Omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan heeft u mogelijk recht op deze uitkering. 

Voorwaarden

  • U kunt een beroep doen op een Ioaz-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst.
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 23.938. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt.
  • Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 25.433. De gemeente zal dit onderzoeken.

Contactgegevens

T (0341) 359 611