Regelingen voor minima

De gemeente Putten heeft een aantal regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen wij minimaregelingen. U komt hiervoor in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- U moet inwoner van de gemeente Putten zijn.
- Uw vermogen mag niet te hoog zijn, hiervoor kijken we naar de grenzen in de Participatiewet.
- Uw inkomsten in de 12 maanden voordat u een aanvraag doet mogen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Uitzondering is een crisissituatie. In het laatste geval moet dit wel individueel beoordeeld worden.