Regelingen voor minima

De gemeente Putten heeft een aantal regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen wij minimaregelingen. U komt hiervoor in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- U moet inwoner van de gemeente Putten zijn.
- Uw vermogen mag niet te hoog zijn, hiervoor kijken we naar de grenzen in de Participatiewet.
- Uw inkomsten in de 12 maanden voordat u een aanvraag doet mogen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

Uitzondering is een crisissituatie. In het laatste geval moet dit wel individueel beoordeeld worden.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoeringskosten. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er geen enkel uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente berekend. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag.

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een geldbedrag voor studenten met een beperking. De reden hiervoor is dat studenten met een beperking vaak niet of nauwelijks kunnen bijverdienen. Deze toeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor onder andere de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning. Als u de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

 • Minimabeleid leermiddelen

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft uw kind leermiddelen nodig voor zijn of haar studie? Via minimabeleid leermiddelen kunt u een vergoeding aanvragen. Deze vergoeding is voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 

 • Minimabeleid pc-regeling voor kind

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u een kind in groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geld krijgen voor de kosten van een computer/laptop en/of printer. Een computer/laptop is vaak nodig om opdrachten voor school te maken, maar is wel een flinke uitgave.

 • Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Wilt u lid worden van een vereniging of meedoen met activiteiten? Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Deze vergoeding is voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

 • Samen voor alle kinderen

  Website van Samen voor alle kinderen waar u alle informatie over minimavoorzieningen vindt.

 • Stichting Leergeld

  Bent u een ouder met weinig geld? Stichting Leergeld kan misschien iets voor uw kind betekenen. Een schooltas, kaftpapier, gymkleding, muzieklessen of een kinderfeestje vieren. Kunt u dit niet betalen voor uw kind? Dan kunt u hier misschien hulp bij krijgen. Wij vertellen hoe.

 • Tegemoetkoming hoge zorgkosten

  Heeft u een chronische ziekte of beperking? En heeft u hierdoor hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming hoge zorgkosten van € 200,00 aanvragen. U kunt de tegemoetkoming voor het jaar 2021 tot en met 31 december 2021 aanvragen. 

 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel werknemers en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of hypotheek en de kosten voor elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.