Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand) of bewindvoeringskosten. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

U moet laten zien dat u kosten heeft gemaakt. Stuur daarom facturen of nota’s mee met uw aanvraag. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand. Hierbij houdt de gemeente rekening met uw inkomen en uw bezittingen. Zoals uw huis, auto en/of spaargeld.

Bijzondere bijstand online aanvragen via DigiD

 Aanvraagformulier bijzondere bijstand downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611