Energietoeslag

Sinds het voorjaar zijn de energieprijzen fors gestegen. Met name voor mensen met een laag inkomen levert dit problemen op. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om hierbij te helpen, heeft het Rijk besloten om eenmalig per huishouden een energietoeslag toe te kennen aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

De energietoeslag was € 800,00 maar is verhoogd naar € 1.300,00. Heeft u de toeslag van € 800,00 van ons ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Deze extra € 500,00 krijgt u uiterlijk in de maand december 2022 automatisch uitbetaald. Heeft u de energietoeslag (nog) niet aangevraagd dan kunt u dit tot 30 juni 2023 doen.

Energietoeslag online aanvragen

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Putten als u op de aanvraagdatum 

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Putten woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • en een laag netto (gezins)inkomen heeft. 
  • Niet eerder de energietoeslag heeft toegekend gekregen door de gemeente Putten of een andere gemeente.

Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. De genoemde bedragen gaan uit van de bijstandsnormen op 1 juli 2022 en bedraagt 120% van de bijstandsnorm:

Bijstandsnormen 1 juli 2022
Leefvorm Netto maandinkomen
(exclusief vakantietoeslag)
Netto maandinkomen
(inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.256,08 € 1.322,18
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.256,08 € 1.322,18
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.794,40 € 1.888,84
Alleenstaand e gepensioneerd € 1.397,27 € 1.470,80
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.892,81 € 1.992,43

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Aanvraag Energietoeslag’ downloaden, uitprinten en invullen.

Let op! Stuur bij uw aanvraag een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart of paspoort) mee. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Heeft u moeite om maandelijks met uw geld rond te komen?

En wilt u hierbij ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met ons. Dat kan via het telefoonnummer (0341) 359 611 en daarbij vragen naar de afdeling Samenleving. Wij kijken dan samen met u naar mogelijkheden om dit op te lossen. Ook als u niet voor de toeslag in aanmerking komt kunt u bij ons terecht voor deze ondersteuning.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.