Energietoeslag 2023

Op 3 oktober stemde de Eerste Kamer in met de Energietoeslag 2023. De toekenning gaat anders dan vorig jaar. Tot 1 december 2023 hebben wij onderzocht wie automatisch in aanmerking komt voor de Energietoeslag van 2023. De mensen die dit betreft hebben een brief van ons ontvangen.

Vanaf 1 december 2023 tot en met 31 maart 2024 kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen.

Energietoeslag 2023 online aanvragen

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Putten als voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in Putten.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
  • Het energiecontract staat op uw naam. U krijgt per huishouden 1 keer de energietoeslag.
  • U heeft niet in een andere gemeente de energietoeslag 2023 ontvangen.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens bij de voor u geldende woonsituatie.
  • Uw vermogen ligt op 1 januari 2023 niet boven de vermogensgrens.
Inkomen per maand 130% van de bijstandsnorm en vermogensgrens
Gezinssamenstelling Inkomensgrens 21 jaar tot AOW-leeftijd
(incl. vakantietoeslag)
Inkomensgrens vanaf AOW-leeftijd
(incl. vakantietoeslag)

Vermogensgrens op 1 januari 2023

Alleenstaand € 1.581,61 € 1.764,96 € 57.000,00
Alleenstaande ouder € 1.581,61 € 1.764,96 € 57.000,00
Samenwonend of getrouwd € 2.259,43 € 2.396,68 € 57.000,00

Wij moeten rekening houden met het vakantiegeld, mogelijke heffingskortingen en vrij te laten bedragen. Daardoor kan uw inkomen anders zijn dan het door u opgegeven inkomen.

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij naar de resultatenrekening van 2022 of het eerste half jaar van 2023. 

Hoogte van de toeslag

De energietoeslag is € 1.300,00.

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? U kunt het formulier 'Energietoeslag 2023' downloaden, uitprinten en invullen. U kunt ook een formulier ophalen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

Afhandeling aanvragen

Wij verwachten veel aanvragen te krijgen. Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Backoffice.

T (0341) 359 611