Minimabeleid leermiddelen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is het soms moeilijk om voor uw kind bepaalde leermiddelen te halen die nodig zijn voor zijn of haar studie. Het minimabeleid leermiddelen zorgt ervoor dat u deze leermiddelen wellicht toch kunt halen. Deze regeling is alleen bedoeld voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 

  Bijstandsniveau 110% 130%
Gezin € 1.606,88 € 1.767,57 € 2.088,94
Aleenstaande (ouder) € 1.184,26 € 1.302,69 € 1.539,54

U krijgt een bedrag van maximaal € 250,00 per kalenderjaar

De bijdrage bedraagt € 250,00 per persoon per kalenderjaar voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met een inkomen tussen de 110% en 130% bedraagt de bijdrage € 175,00 per persoon per kalenderjaar. Dit betekent dat de kosten voor leermiddelen tot dit bedrag door de gemeente betaald worden. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf.

Aanvragen

Aanvraagformulier leermiddelen downloaden (PDF, 237kB)

Contactgegevens

T (0341) 359 611