Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Wilt u lid worden van een vereniging of meedoen met activiteiten? Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Deze vergoeding is voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

  Bijstandsniveau 110% 130%
Gezin € 1.536,34 € 1.689,97 € 1.997,24
Alleenstaande (ouder) € 1.075,44 € 1.182,98 € 1.398,072

De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 januari 2021. Deze normen veranderen ieder half jaar.

U krijgt een bedrag van maximaal € 225,00 per jaar

De vergoeding is per jaar maximaal € 225,00 per persoon. Dit geldt voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Heeft u een inkomen tussen de 110% en 130% van de bijstandsnorm? De vergoeding is dan per jaar maximaal € 175,00 per persoon. Kosten voor verenigingen of andere activiteiten betaalt de gemeente tot dat bedrag.

Voorwaarde is dat u laat zien dat u deze kosten heeft gemaakt. En de kosten binnen de afspraken vallen. U krijgt het geld niet vooraf. Voor sportkleding kijken wij naar de Nibud-normen.

Aanvragen en declareren

Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611