Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is het lastig om lid te worden van een vereniging of om mee te doen met bepaalde activiteiten. Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit misschien toch mogelijk is. Deze regeling is alleen bedoeld voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

  Bijstandsniveau 110% 130%
Gezin € 1.536,34 € 1.689,97 € 1.997,24
Alleenstaande (ouder) € 1.075,44 € 1.182,98 € 1.398,072

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 januari 2021. Deze normen wijzigen ieder half jaar.

U krijgt een bedrag van maximaal € 225,00 per kalenderjaar

De bijdrage bedraagt € 225,00 per persoon per kalenderjaar voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met een inkomen tussen de 110% en 130% bedraagt de bijdrage € 175,00 per persoon per kalenderjaar. Dit betekent dat de kosten voor lidmaatschappen of andere activiteiten die binnen de regeling vallen tot dit bedrag door de gemeente betaald worden. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf. Voor sportkleding wordt aangesloten bij de Nibud-normen.

Aanvragen en declareren

Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611