Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Heeft u een laag inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm en weinig vermogen? Wilt u lid worden van een vereniging of meedoen met activiteiten? Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Voor jeugdigen tot 18 jaar verwijzen wij naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele, politieke, religieuze en andere maatschappelijke activiteiten. Of activiteiten in verband met onderwijs voor minderjarige kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een incidentele educatieve activiteit (dierentuin, museum), het lidmaatschap van een (sport)organisatie, het abonnement op een krant of tijdschrift. Pretparken, binnenspeeltuinen en trampolineparken vallen niet onder deze activiteiten.

  Bijstandsniveau 110% 130%
Gezin € 1.738,02 € 1.911,82 € 2.259,43
Alleenstaande (ouder) € 1.216,62 € 1.338,28 € 1.581,61

De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 juli 2023. Deze normen veranderen ieder half jaar.

U krijgt een maximale vergoeding per jaar

De maximale vergoeding per jaar hangt af van uw inkomen. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u maximaal € 225,00 per jaar. Heeft u een inkomen tussen de 110 en 130% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u maximaal € 175,00 per jaar. 

Wij vergoeden sportkleding per jaar tot maximaal € 75,00 per jaar. De sportkleding wordt alleen vergoed als dit nodig is voor een gedeclareerde sportactiviteit. U kunt bijvoorbeeld denken aan sportschoenen als u ook kosten voor de sportschool declareert. De overige kosten voor bijvoorbeeld de vereniging worden vergoed van het resterende bedrag waar u dat jaar nog recht op heeft. Voorwaarde is dat u laat zien dat u deze kosten heeft betaald. En de kosten binnen de regels van het minimabeleid vallen. U krijgt het geld achteraf.

Declareren

Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611