Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Wilt u lid worden van een vereniging of meedoen met activiteiten? Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Deze vergoeding is voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

  Bijstandsniveau 110% 130%
Gezin € 1.574,03 € 1.731,43 € 2.046,24
Alleenstaande (ouder) € 1.101,82 € 1.212,00 € 1.432,37

De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 juli 2022. Deze normen veranderen ieder half jaar.

U krijgt een maximale vergoeding per jaar

De maximale vergoeding per jaar hangt af van uw inkomen. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u maximaal € 225,00 per jaar. Heeft u een inkomen tussen de 110 en 130% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u maximaal € 175,00 per jaar. Deze vergoeding kunt u gebruiken voor kosten voor de vereniging, sportkleding of andere activiteiten.

Wij vergoeden sportkleding per jaar tot maximaal € 75,00. De sportkleding wordt alleen vergoed als dit nodig is voor een gedeclareerde sportactiviteit. U kunt bijvoorbeeld denken aan sportschoenen als u ook kosten voor de sportschool declareert. De overige kosten voor bijvoorbeeld de vereniging of andere activiteiten worden vergoed van het resterende bedrag waar u dat jaar nog recht op heeft.  Voorwaarde is dat u laat zien dat u deze kosten heeft betaald. En de kosten binnen de regels van het minimabeleid vallen. U krijgt het geld achteraf.

Aanvragen en declareren

Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611