Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Heeft u een chronische ziekte of beperking? En heeft u hierdoor hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming hoge zorgkosten van € 200,00 aanvragen. U kunt de tegemoetkoming voor het jaar 2022 tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Met een aanvraagformulier vraagt u alleen een tegemoetkoming voor u zelf aan. Heeft uw partner, huisgenoot of kind ook altijd hoge zorgkosten? Dan kunnen zij ook een ingevuld formulier opsturen.

Tegemoetkoming hoge zorgkosten online aanvragen via DigiD

Voorwaarden

U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u:

Bewijsstukken toevoegen

Graag de volgende bewijsstukken bij het formulier uploaden of opsturen:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
  • Een kopie van uw bankpas. Of een rekenafschrift met daarop uw naam en adres.
  • Een kopie van uw recente maandelijkse inkomen (loonstrook, uitkeringsspecificatie en/of algemene heffingskorting). Eventueel ook van uw partner. Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering ontvangt. Dan zijn uw gegevens bekend.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Tegemoetkoming hoge zorgkosten 2022' downloaden, uitprinten en invullen. U kunt ook een formulier ophalen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

Bijstandsnorm*

U heeft recht op de tegemoetkoming als uw (gezamenlijke) maandinkomen lager is dan de inkomensgrens. De inkomensgrens van uw situatie vindt u in onderstaande tabel. Dit is de geldende norm per 1 januari 2022.

Wat is uw situatie? Bijstandsnorm Netto inkomensgrens per maand (130% van de bijstandsnorm) incl. 5% vakantietoeslag
Alleenstaande/eenoudergezin € 1.091,71 € 1.419,22
Samenwonenden/gehuwden € 1.559,58 € 2.027,45
Alleenstaande pensioengerechtigde € 1.213,06 € 1.576,98
Gehuwde pensioengerechtigden € 1.642,54

€ 2.135,30

Let op: Heeft u een partner? Dan moet u ook een recente maandelijkse inkomstenspecificatie van uw partner meesturen. Dit kan zijn een loonstrook, uitkeringsspecificatie of algemene heffingskorting. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u geen recente inkomstenspecificatie mee te sturen. Uw gegevens zijn dan bij ons bekend.

Contactgegevens

T (0341) 359 611