Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel werknemers en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of hypotheek en de kosten voor elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

U kunt dit met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 31 oktober 2021 aanvragen. Dit is een periode van maximaal 9 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten online aanvragen (via DigiD)

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken meegestuurd of geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens (digitaal) beschikbaar hebt:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van uzelf en eventueel uw partner.
  • Een kopie van de huidige inkomensgegevens.
  • Een kopie van de inkomensgegevens voor de coronacrisis.
  • Een kopie van een bankafschrift. Hierop moet de afschrijving van de huur/hypotheek en elektriciteit, gas en water te zien zijn.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan voor de coronacrisis.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
  • Uw vermogen telt niet mee, alleen (indien van toepassing) het inkomen van uw partner.

Hoe hoog is het bedrag van de TONK?

Dat hangt af van uw situatie. U kunt een maximale vergoeding van € 500,00 per maand krijgen. Om de hoogte van de TONK te berekenen, kijken we naar:

  • De hoogte van uw (woon)kosten. Dit is de huur of hypotheek en elektriciteit, gas en water.
  • Uw besteedbaar inkomen op dit moment. Dit mag niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm.
Norm voor besteedbaar inkomen (150% van de bijstandsnorm) Tarief van 1 januari tot en met 30 september 2021
Alleenstaande € 864,66
Gehuwden € 1.443,51


Heeft u na aftrek van de woonlasten een besteedbaar inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm? Voor alleenstaande lager dan € 864,66 of voor gehuwden lager dan € 1.443,51? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op uw inkomen tot maximaal € 500,00 per maand.  

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’ downloaden, uitprinten, invullen en mailen naar info@putten.nl onder vermelding van ‘aanvraag TONK (uw naam)’.

Meer informatie

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de ondersteuning? Of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met de Servicebalie via (0341) 359 611.

Rekenvoorbeelden om de hoogte van de TONK te berekenen

Voorbeeld 1, alleenstaande: U heeft door de coronamaatregelen nu een inkomen van € 1.200,00 per maand. De kosten aan huur, elektriciteit, gas en water is € 800,00 per maand. U houdt dan € 400,00 besteedbaar inkomen per maand over. Uw inkomen wordt met € 464,66 per maand aangevuld, zodat u aan de norm van € 864,66 zit.

Voorbeeld 2, gehuwd met kinderen: U heeft door de coronamaatregelen nu samen een inkomen van € 2.600,00 per maand. De kosten aan hypotheek (aflossing en rente), elektriciteit, gas en water is € 1.400,00 per maand. U houdt dan € 1.200,00 besteedbaar inkomen per maand over. Uw inkomen wordt met € 243,51 per maand aangevuld, zodat u aan de norm van € 1.443,51 zit.