Afvalinzameling

Elk huishouden produceert afval. Dit afval wordt door de gemeente ingezameld. In de gemeentelijke Afvalstoffenverordening staat wie welk afval mag aanbieden en wie welk afval onder welke omstandigheden inzamelt.

De gemeente heeft gekozen voor het inzamelsysteem met gemeentelijke afvalzakken om u te stimuleren tot afvalscheiding. Afvalscheiding is beter voor het milieu, omdat daardoor minder afval verbrand hoeft te worden. Ook bespaart u direct geld met afvalscheiding, omdat u minder afvalzakken hoeft te kopen. De gemeentelijke afvalzakken zijn duurder dan gewone afvalzakken, omdat de verwerkingskosten van het afval in de prijs zijn begrepen. Daarnaast ontvangt ieder huishouden in Putten een aanslag afvalstoffenheffing. Deze heffing is voor iedereen gelijk. De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht om de kosten van materieel, personeel en algemene kosten met betrekking tot afvalinzameling kostendekkend door te berekenen aan de inwoners.

Verkoopadressen gemeentelijke afvalzakken

  • Albert Heijn, Voorthuizerstraat 2
  • Boni, Dorpsstraat 85
  • Dekamarkt, Achterstraat 31
  • Hema, Verlengde Dorpsstraat 8-12
  • Jumbo, Postweg 4
  • Kieft Warenhuis, Voorthuizerstraat 135
  • PLUS Dee Putten, Gervenhof 4
  • Welkoop, Hoge Eng-Oost 18

Weet u niet wat u met uw afval moet doen?

In de digitale afvalwijzer op http://www.mijnafvalwijzer.nl/ staat wanneer uw afval wordt opgehaald of hoe u afval aan kan bieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval wordt apart ingezameld.

U kunt u ook aanmelden voor de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm of via de website www.mijnafvalwijzer.nl. U ontvangt dan op uw mobiele telefoon, tablet of via e-mail een bericht wanneer u uw afval aan de weg moet zetten.

Is uw afval niet opgehaald?

U kunt een melding maken bij het Meldpunt openbare ruimte als uw afval niet is opgehaald. Wij zorgen ervoor dat het afval zo snel mogelijk bij u wordt opgehaald. 

Klachten over gemeentelijke afvalzakken

De kwaliteit van de gemeentelijke afvalzakken is in het algemeen goed, maar het productieproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Zo komt het af en toe voor dat een aantal zakken iets te smal is of geen bodem heeft. Ook missen de strips om de afvalzak mee te sluiten wel eens. Hebt u klachten over een rol afvalzakken? Gaat u dan niet terug naar de winkelier, maar lever deze rol in bij de Servicebalie in het gemeentehuis. U ontvangt dan een nieuwe rol.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 686