Afkoppelen riolering

Om wateroverlast te verminderen worden wegen en trottoirs afgekoppeld van het rioolstelsel. Door het afkoppelen komt er minder hemelwater in de riolering, het regenwater wordt door het afkoppelen in de bodem geïnfiltreerd. Er wordt gebruik gemaakt van verticale infiltratie buizen. Door het afkoppelen kan de capaciteit van de riolering bij regenbuien efficiënter worden gebruikt.