Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Rioolrenovatie Stationsstraat

De gemeente Putten voert in de periode van 30 april tot en met 20 mei werkzaamheden uit aan het riool. De werkzaamheden vinden plaats aan het deel van de Stationsstraat tussen de rotonde Nijkerkerstraat en de rotonde Industrieweg. De gerenoveerde rioleringen kunnen daarna weer jaren mee.

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) inspecteert de gemeente regelmatig de hoofdrioleringen. Hieruit bleek dat onderhoud aan het riool op de Stationsstraat nodig is. Door het onderhoud binnenkort uit te voeren, loopt de rioolrenovatie vooruit op de renovatie van de Stationsstraat zelf.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei worden er voorbereidende werkzaamheden verricht. De daadwerkelijke renovatie van de riolering wordt uitgevoerd in de periode van maandag 4 tot en met woensdag 20 mei. Wij verzoeken de bewoners om tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk te lozen op het riool.

Hoe gaat de renovatie in z’n werk?

Het riool wordt vrijgemaakt van wortels, vuil en andere verontreinigingen. Gelet op de aanwezige schadebeelden en de ligging van het betreffende rioleringen is gekozen voor het inbrengen van een speciaal geprepareerde glasvezel versterkte kunststof (GVK) kous. Beperking van overlast voor bedrijven, bewoners is doorslaggevend om voor de kousmethode te kiezen. Daarnaast is deze methode aanzienlijk goedkoper dan het vervangen van de riolering.

Voor het inbrengen van de kous wordt het riool afgesloten en nog een keer gereinigd. De kous wordt ingebracht en onder druk gezet. Door middel van UV licht wordt de kous uitgehard. Na uitharding worden, door middel van een op afstand bestuurbare robotfrees, de kolk- en huisaansluitingen weer open gefreesd, zodat het afvalwater van de bewoners weer het riool in kan. Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt er een opleverinspectie gemaakt waarbij, door middel van een camera, beelden van de riolering worden gemaakt.

Op de website van GMB Rioleringstechnieken BV vindt u meer informatie over deze renovatietechniek.

Door wie worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Er is een bestek opgesteld door een ingenieursbureau. Na een aanbesteding zijn de werkzaamheden gegund aan de laagste inschrijver: GMB Rioleringstechnieken BV.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via de Servicebalie, telefoonnummer (0341) 369 611.