Schoonmaak en onderzoek van het riool

Het riool in een deel van het gebied tussen de Harderwijkerstraat, Oude Rijksweg en Engweg wordt schoongemaakt en onderzocht. Het werk vindt plaats van 24 oktober tot 30 november 2022. Dit gebeurt zoveel mogelijk tussen 07.00 en 17.00 uur.

Hoe gaat het schoonmaken van de riolering in zijn werk?

Om een goed beeld te krijgen van de riolering worden de rioolbuizen eerst schoongemaakt. Dit gebeurt met een speciaal rioolreinigingsvoertuig.

Hoe gaat het onderzoeken van de riolering in zijn werk?

Na het schoonmaken wordt de riolering onderzocht. Dit gebeurt met een zelfrijdende robotcamera die filmopnames van de binnenkant van de rioolbuis maakt. De filmopnames worden door de afdeling Ruimte van de gemeente Putten beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt besloten wat er moet gebeuren. Dit verschilt per locatie. Soms hoeft er niets gedaan te worden en kan het riool bij een volgende ronde opnieuw worden onderzocht. Maar het kan ook gebeuren dat het riool zo snel mogelijk moet worden vervangen, gerenoveerd of gerepareerd.

Overlast in de straat

De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren bewegen veel en staan daardoor steeds kort op één plaats. Wij houden in de planning rekening met de bereikbaarheid van de huizen, het ophalen van het huisvuil enzovoort. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De straat kan tijdens de werkzaamheden vaker kort en gedeeltelijk geblokkeerd zijn voor het verkeer. Wij kunnen vooraf niet precies aangeven wanneer in de straat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het weer, verkeerssituaties of onvoorziene zaken. Voor het begin van de werkzaamheden worden de bewoners met een bewonersbrief (PDF) geïnformeerd door Weijers Riooltechniek.

Bekijk de situatietekening (PDF).

Neem zelf maatregelen

Tijdens de rioolreiniging kan de rioolaansluiting van uw woning onder druk komen te staan. Doordat er lucht ontsnapt kan het water in het toilet of andere afvoeren omhoog komen. Ons advies is:

  • Doe de deksel van uw toilet dicht en zet er iets zwaars op. Bijvoorbeeld een emmer met water.
  • Andere afvoeren kunt u afsluiten met een (natte) doek.

Heeft u na de werkzaamheden last van een rioollucht in huis? Zet alle kranen even open. Hierdoor lopen de stankafsluiters weer vol. U kunt zo stankoverlast voorkomen.

Kijkje nemen

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de rioolonderzoeken van dichtbij bekijken? Dat kan. Kom tijdens de werkzaamheden in uw straat een kijkje nemen bij de voertuigen en stel uw vragen aan de medewerkers. Denkt u wel aan uw eigen veiligheid! En wilt u de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen?

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de geplande werkzaamheden? Neem contact op met Weijers Riooltechniek.

T (024) 675 11 52