Gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de straat, het riool, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de Rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen.

 • Taxatieverslag WOZ-waarde

  De WOZ-waarde wordt vermeld op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag vanaf eind februari online inzien.

 • Veel gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen

  Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen rondom uw aanslag gemeentelijke belastingen. Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen. Als dit niet zo is, neem dan snel en informeel contact met ons op.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U betaalt de gemeentelijke belastingen via een automatische incasso in negen termijnen of in twee delen met een eigen overschrijving. U kunt een machtiging voor automatische incasso, betalingsregeling of kwijtschelding online aanvragen.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag en/of WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde? Officieel bezwaar maken is vaak niet nodig. Neem eerst contact met ons op via telefoonnummer (0341) 359 750.

 • Overzicht soorten belastingen

  Hier vindt u een overzicht van de soorten belastingen die wij als gemeente heffen.

 • Informatiewijzer gemeentelijke belastingen 2022

  pdf, 662kB

  Bij uw aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een informatiewijzer. Deze kunt u hier als PDF downloaden.