Taxatieverslag WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt vermeld op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag vanaf eind februari online inzien.

Taxatieverslag, aanslagbiljet of informatiewijzer online inzien via DigiD

Kopie aanslagbiljet aanvragen (zonder DigiD) 

Taxatieverslag aanvragen (zonder DigiD)  

Snel en informeel een antwoord op uw vraag? Vul het contactformulier in

Veel gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit staat in de Wet WOZ. Denk aan woningen, winkels, boerderijen en andere gebouwen. Op basis van deze wet heeft de gemeente alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijke datum van 1 januari 2021. Is in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 de toestand van het gebouw gewijzigd? Bijvoorbeeld door een verbouwing? In de taxatie houden wij daar rekening mee. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag ziet u hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw gebouw komt. In een taxatieverslag staat:

  • De WOZ-waarde van uw woning of bedrijf.
  • De kadastrale gegevens.

Informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:

  • Het soort woning of bedrijf.
  • Bijgebouwen.
  • Bouwjaar van het gebouw en de grootte van de kavel.
  • Informatie over dezelfde soort gebouwen. Bij woningen staan de verkoopprijzen en WOZ-waarden van eenzelfde soort woningen. Bij andere gebouwen (bedrijven, kantoren, scholen etc.) staan de huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren genoemd.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Neem eerst contact met ons op. Vul het contactformulier in of stuur ons tijdens openingstijden een WhatsApp bericht via 06 203 06 284. U kunt ons ook bellen via (0341) 359 750 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl.

Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij nemen samen met u de WOZ-waarde en de gegevens van uw gebouw door. Klopt er iets niet? Dan passen wij dit aan. Bent u het dan nog niet eens met de waarde? U kunt binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de beschikking alsnog bezwaar indienen.

Meer over WOZ

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl