Belastingen, WOZ & Subsidies

  • Gemeentelijke belastingen

  • Betalen gemeentelijke belastingen

    U ontvangt elk belastingjaar een aanslag gemeentelijke belastingen. Dit krijgt u via de Berichtenbox van MijnOverheid of per post. U betaalt de gemeentelijke belastingen via een automatische incasso, internetbankieren of een overschrijving bij de bank.

    Heeft u gekozen voor betaling via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Betaalt u via internetbankieren of een overschrijving? Maak dan zelf het verschuldigde bedrag over voor de vervaldag. Gebruik hiervoor IBAN-rekeningnummer NL76 ABNA 0484 2929 35 ten name van Gemeente Putten. De vervaldag vindt u op de voorkant van uw aanslagbiljet.

  • Subsidies