Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor onder andere de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning. Als u de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen downloaden (PDF)

Voorwaarden

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen beschikt. Onder vermogen wordt onder meer verstaan:

  • De overwaarde van een eigen woning. Dit is de WOZwaarde minus de hypotheekschuld.
  • Bank of girosaldi (voor zover deze de kosten van bestaan te boven gaan).
  • Eén motorvoertuig met een waarde van meer van € 2.269,00, tenzij deze echt onmisbaar is in verband met beroep of invaliditeit. U dient dan wel in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart.
  • 2 motorvoertuigen of meer.
  • Een caravan, camper, boot of motor.
  • Een stuk grond en/of een tweede woning.
  • Effecten, spaarbrieven, levensverzekeringen.

Een uitvaartvoorziening, mist vastgelegd in een verzekeringsvorm, wordt vrijgelaten en niet opgeteld bij het vermogen. Als u vóór 1 januari 2000 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geldt een extra vermogensvrijstelling van € 2.269,00.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Termijn

Wij verzoeken u uw aanvraag voor kwijtschelding binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag in te dienen.

Hulp bij invullen van de aanvraag

U kunt gratis ondersteuning vragen voor het invullen van uw aanvraag bij het Financieel Café. Het Financieel Café is een initiatief van Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Stichting Welzijn Putten en wordt gehouden in Stroud, Brinkstraat 91. Er is elke week vrije inloop op dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur en op woensdag van 09.30 tot 10.30 uur. U kunt op woensdag ook op afspraak terecht tussen 10.30 en 12.00 uur. Meer informatie: https://swputten.nl/financieel-cafe/

Contactgegevens afdeling Belastingen

(0341) 359 741