Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor onder andere de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning. Als u de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Voorwaarden

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen beschikt. Onder vermogen wordt onder meer verstaan:

  • De overwaarde van een eigen woning. Dit is de WOZwaarde minus de hypotheekschuld.
  • Bank of girosaldi (voor zover deze de kosten van bestaan te boven gaan).
  • Eén motorvoertuig met een waarde van meer van € 2.269,00, tenzij deze echt onmisbaar is in verband met beroep of invaliditeit. U dient dan wel in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart.
  • 2 motorvoertuigen of meer.
  • Een caravan, camper, boot of motor.
  • Een stuk grond en/of een tweede woning.
  • Effecten, spaarbrieven, levensverzekeringen.

Een uitvaartvoorziening, mits vastgelegd in een verzekeringsvorm, wordt vrijgelaten en niet opgeteld bij het vermogen. Als u vóór 1 januari 2000 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geldt een extra vermogensvrijstelling van € 2.269,00.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het 'Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen' downloaden, uitprinten en invullen. 

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Termijn

Wij verzoeken u uw aanvraag voor kwijtschelding binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag in te dienen.

Hulp bij invullen van de aanvraag

U kunt gratis ondersteuning vragen voor het invullen van uw aanvraag bij het Financieel Café. Het Financieel Café is een initiatief van Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Welzijn Putten en wordt gehouden in Stroud, Brinkstraat 91. Meer informatie: https://swputten.nl/financieel-cafe/

Contactgegevens afdeling Belastingen

(0341) 359 741