Gemeentelijke belastingen

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de inkomsten voor een groot aantal algemene uitgaven.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt uw huishoudelijk afval op en verwerkt dit. Wij willen zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken en het restafval verminderen. De kosten voor afvalinzameling berekenen wij met de afvalstoffenheffing aan u door.

 • Rioolheffing

  Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater.

 • Forensenbelasting

  De gemeente Putten kent twee soorten belasting voor toeristisch verblijf. Namelijk forensenbelasting en toeristenbelasting. Mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen betalen forensenbelasting of toeristenbelasting. Deze inkomsten investeren we in bijvoorbeeld fietspaden, recreatiegebieden en toeristische informatie zoals het VVV.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Putten legt belasting op aan mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen. Er zijn twee vormen: toeristenbelasting en forensenbelasting. Door deze belasting te betalen, dragen de toeristen een steentje bij aan de toeristische voorzieningen. Zo investeren we elk jaar in de fiets- en wandelpaden, picknickplekken, toeristische informatie (de VVV, digitale kalender, toeristische wegwijzers), het zwembad en recreatiegebieden als de Krachtighuizerheid. 

 • Precariobelasting

  De gemeente Putten heft precariobelasting. Dit is bedoeld als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. Het gaat dan vooral om het gebruik van buizen, kabels, draden en leidingen die onder, op of boven gemeentegrond zitten.

 • Reclamebelasting

  Ondernemers in het centrum van Putten betalen reclamebelasting. De belasting wordt geheven per vestiging. In de verordening reclamebelasting staat vermeld in welk gebied de reclamebelasting geldt.

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Putten wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Informatiewijzer gemeentelijke belastingen

  pdf, 1MB

  Informatiewijzer gemeentelijke belastingen.

 • Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

  Het doel van deze leidraad is de burger rechtszekerheid te bieden voor de door de overheid te treffen invorderingsmaatregelen voor de gemeentelijke belastingen.

 • Kopie aanslag gemeentelijke belastingen

  Wilt u een kopie van uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Dat is op verschillende manieren te regelen.

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor verstrekte diensten zoals bijvoorbeeld voor het voltrekken van een huwelijk, het afgeven van een paspoort of rijbewijs en het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • Lokale lasten calculator

  U kunt uw gemeentelijke lasten berekenen en vergelijken.

 • WOZ & Taxatieverslag

  WOZ & Taxatieverslag opvragen of inzien.