Precariobelasting

In de gemeente Putten wordt precariobelasting geheven op buizen, kabels, draden en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Het tarief voor 2021 bedraagt € 2,30 per strekkende meter per jaar.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 751

E belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.