Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Precariobelasting

In de gemeente Putten wordt precariobelasting geheven op buizen, kabels, draden en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Het tarief voor 2020 bedraagt € 2,30 per strekkende meter per jaar.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 751

E belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.