Reclamebelasting

Ondernemers in het centrum van Putten betalen reclamebelasting. De belasting wordt geheven per vestiging. In de verordening reclamebelasting staat vermeld in welk gebied de reclamebelasting geldt.

De opbrengst is bestemd voor de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP). Zij financieren daarmee activiteiten en investeringen om het centrum van Putten te promoten en aantrekkelijker te maken. Voor informatie over de SOP kunt u mailen naar info@sop-putten.nl. Kijk voor meer informatie over de SOP en het aanvragen van subsidie op de website van de SOP

U betaalt reclamebelasting als u reclame-uitingen (openbare aankondigingen) heeft binnen het aangewezen gebied van het centrum. U betaalt een vast bedrag per vestiging. Er zijn twee verschillende heffingsgebieden: het kerncentrumgebied en het overig heffingsgebied.

Tarieven 2021

  • Kerncentrumgebied - € 550,00
  • Overig centrumgebied - € 400,00

Folder

Folder reclamebelasting 2021

Wetgeving

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting

Contactgegevens

T (0341) 359 753

belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.