Rioolheffing

Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor onderhoud, verbetering en vernieuwing van het gemeentelijke rioolstelsel. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de afkoppeling van hemelwater van verharde oppervlakten op de riolering, om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook de recreatieobjecten worden individueel aangeslagen, maar wel voor een aanmerkelijk lager tarief, omdat de vakantiewoning of stacaravan slechts een gedeelte van het jaar wordt gebruikt. De bewoners van recreatieobjecten die zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen betalen wel het basistarief voor een particuliere huishouding.

Wat moet ik betalen?

Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal kubieke meters water dat geloosd wordt op het rioolstelsel.

Tarieven 2021

Rioolheffing

  • bij een waterverbruik van 0 tot en met 250 m3 € 213,50
  • toeslag bij een waterverbruik van 250 m3 tot en met 500 m3 € 85,50

boven 500 m3 voor elke eenheid van 500 m3:

  • toeslag bij een waterverbruik van 500 m3 tot en met 2.500 m3 € 174,00
  • toeslag bij een waterverbruik van 2.500 m3 tot en met 25.000 m3 € 139,60
  • toeslag bij een waterverbruik van 15.000 m3 tot en met 100.000 m3 € 111,15
  • toeslag voor elke eenheid van 500 m3 boven de 100.000 m3 € 89,00

het tarief voor een recreatiewoning bedraagt € 54,00

Verhuizing

Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist binnen de gemeente, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Als u in de loop van een kalenderjaar verhuist naar een adres buiten Putten, dan wordt het aanslagbedrag van de rioolheffing berekend tot en met de maand van vertrek uit de gemeente. Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belasting automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont en u daarover schriftelijk informeren.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 754

E belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.