Subsidie Inclusiefonds

Het Inclusiefonds is voor activiteiten en nieuwe ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan een inclusieve samenleving. De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 1.000,00 euro voor een eenmalig activiteit, evenement, manifestatie en/of project.

Subsidie Inclusiefonds online aanvragen

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het Inclusiefonds moet het initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De initiatiefnemer stuurt bij de subsidieaanvraag een compact plan in met daarin een beschrijving van het initiatief en de relatie met de Inclusieagenda: het inclusiever maken van de gemeente Putten.
 • Bij het initiatief worden, waar mogelijk, sociale partners betrokken.
 • Het betreft een eenmalige activiteit, evenement, manifestatie en/of project die een bijdrage leveren aan het inclusiever maken van de gemeente Putten.
 • De initiatiefnemer is een rechtspersoon.
 • De subsidieaanvraag kan tot uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit ingediend worden.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd in 2021.

Maximale bijdrage en cofinanciering

 • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €1.000,00 euro.
 • Bedragen tot € 500,00 euro kunnen volledig worden bekostigd uit het fonds.
 • Het restbedrag boven € 500,00 euro dient 50% cofinanciering te bevatten.
 • De cofinanciering van de initiatiefnemer is geregeld. De 50% cofinanciering kan bestaan uit geld, vrijwilligersuren en/of het beschikbaar stellen van middelen of goederen.
 • De regeling is beschikbaar tot 31 december 2021 of totdat het beschikbare budget vergeven is. Indien er meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget (€ 25.000,00 euro), zal de regeling eerder gesloten worden.  

Aanvraagproces

De aanvraag wordt beoordeeld op de wijze waarop het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van het Inclusiefonds. Het inclusiepanel bekijkt of de beoogde plannen de inclusie in Putten daadwerkelijk gaan verbeteren en adviseert het college over het wel of niet uitkeren van de subsidie. Na advies van het inclusiepanel besluit uiteindelijk het college over de subsidieaanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Subsidieaanvraag Inclusiefonds' downloaden, uitprinten en invullen.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 611