Subsidie voor monumenten

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een gemeentelijk monument en een rijksmonument. Voor een gemeentelijk monument kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor een deel van de restauratie- of onderhoudskosten. Jaarlijks wordt een maximaal bedrag vastgesteld voor de verstrekking van deze subsidie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Subsidie gemeentelijk monument online aanvragen via DigiD

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd/geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende stukken moeten bijgevoegd/geüpload worden:

  • Een gespecificeerde offerte c.q. gespecificeerde offertes van de uit te voeren onderhoud- en/of restauratiewerkzaamheden.
  • Een verzekeringspolis voor het opstal (brand-, stormschade).
  • Een machtiging (indien de eigenaar de aanvraag door een gemachtigde laat indienen). 

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Subsidie gemeentelijk monument (PDF, 200kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Lening voor gemeentelijk monument

U kunt voor een gemeentelijk monument ook een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie. Vraag de lening aan bij het Nationaal Restauratiefonds. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting. Meer informatie: www.restauratiefonds.nl

Heeft u een rijksmonument?

Dan is het vaak mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. U kunt financiële ondersteuning krijgen via:

  • Een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt.
  • Een subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven. Bijvoorbeeld molens en kloosters.

Contactgegevens

T (0341) 359 725